آدرس:

                  های روستا تو دل یه روستای خوشگل به اسم بیلند داره فعالیت میکنه

آدرس:

های روستا تو دل یه روستای خوشگل به اسم بیلند داره فعالیت میکنه

تلفن تماس :

                          09368144830

ایمیل :

                   [email protected]

نظری درمورد های روستا دارید ؟

اشکال یا ایرادی توی کار های روستا میبینید ؟

شکایت یا نارضایتی یا انتقاد یا پیشنهادی دارید ؟

من مهدی صادقی مقدم مدیر “های روستا ” و داداش محسن مشتاق خوندن پیام ها و شنیدن صدای شما هستیم .

شما میتونید با شماره تماس بالا مستقیما با خود من تماس بگیرید یا فرم زیر رو  برامون پر کنید .

تماس با ما